FAQ

HƯỚNG DẪN CHUNG

Hướng dẫn chung

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản


 • Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Lookuq trên điện thoại hoặc vào website: http://app.lookuq.com/
 • Bước 2: Nhập tên tài khoản là email của bạn
 • Bước 3: Nếu chưa có tài khoản chọn đăng ký tài khoản mới
 • Bước 4: Cài đặt mật khẩu mới cho lần đăng nhập đầu tiên
Chụp ảnh tra cứu


Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Lookuq. Bước 2: Chọn tính năng chup ảnh tra cứu bằng cách nhấn vào icon camera. Bước 3: Di chuyển màn hình camera về phía đồ vật cần tra cứu. *Lưu ý: Chỉ tra cứu từng vật đơn lẻ, đồ vật phải là phần chính của hình ảnh không bị cắt, bị mờ. Bước 4: Chọn biểu tượng chụp hình. Bước 5: Lookuq trả về kết quả tra cứu.
Quét mã tra cứu


 1. Vào màn hình chụp ảnh của app Lookuq
 2. Chọn chế độ quét mã
 3. Di chuyển camera vào mã cần quét. Khi nhận diện được mã, app sẽ tự động hiển thị lên kết quả.
Tính năng tìm kiếm bằng ảnh là thế nào?


Phần mềm có thể tìm kiếm đồ vật trông gần giống nhất với hình ảnh gửi lên. Tính năng này chỉ áp dụng cho các đồ vật đã được phần mềm “học” cách nhận diện. Các đồ vật này có biểu tượng “Tìm được bằng ảnh” đi kèm.
Xác nhận kết quả tìm kiếm bằng ảnh Đúng/Sai để làm gì?


Việc xác nhận một kết quả tìm kiếm ‘có đúng với hình ảnh gửi lên không’ có ý nghĩa “huấn luyện” cho phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo “học” cách nhận diện ngày càng chính xác hơn.

Lookuq cho doanh nghiệp

Vì sao cần tài khoản để sử dụng hệ thống?


Tài khoản người dùng phục vụ hai mục đích:​

 • Từng người dùng có thể cá nhân hóa tổ chức thông tin sản phẩm. Người dùng có thể đánh dấu sản phẩm cần lưu ý và tổ chức sản phẩm thành các danh sách để dễ tra cứu.​
 • Công ty quản lý quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin sản phẩm của từng người dùng.
Làm thế nào để đăng ký tài khoản?


Admin của hệ thống mới có quyền tạo tài khoản và cấp quyền truy cập. Liên hệ với Admin để được hỗ trợ.
Người dùng có các quyền gì?


Tùy theo vai trò do Admin thiết lập, người dùng có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin về sản phẩm. Các quyền này được phân chia theo nhóm sản phẩm, hoặc theo trường thông tin sản phẩm. Ngoài ra các quyền quản lý người dùng và thiết lập cài đặt hệ thống chỉ được cấp cho một số bộ phận quản lý nhất định.

Product by Sharitek Ltd.

Business Inquiry

contact@sharitek.com

Customer Support

support@sharitek.com

Web App 200px.png
App Store 200px.png
Google Play 200px.png

Stay updated

 • Facebook
 • YouTube

Copyright © 2020 Sharitek. All rights reserved.